TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Nghiên cứu khả thi – Hút khói sân chơi trong nhà Aubergenville

Sứ mệnh

Điều chỉnh của việc hút khói hiện có sau khi thay đổi điểm đến của một căn phòng

Rất nhiều quan tâm
Hút khói
Khu vực
ERP
Các giai đoạn dự án
Tính khả thi
Vị trí
Aubergenville
Lập kế hoạch
2017
Bề mặt
> 3000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên