TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Nghiên cứu khả thi lắp đặt điện – Cơ sở LAM

Sứ mệnh

Sửa đổi TGBT

Rất nhiều quan tâm
điện lực
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Tính khả thi
Vị trí
Saint-Denis
Lập kế hoạch
2016
Bề mặt
Không áp dụng
Ngân sách dự án
> 100 K€

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên