TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Nghiên cứu nhiệt để xây dựng một MRI 3T

Sứ mệnh

Nghiên cứu nhiệt quy định

Rất nhiều quan tâm
Nhiệt
Khu vực
Bệnh viện
Các giai đoạn dự án
PC
Vị trí
Paris 14
Lập kế hoạch
2018
Bề mặt
150 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên