TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Phát triển AXA Tận hưởng tòa nhà

Sứ mệnh

MOE Fluide cho công việc của công ty AXA

Rất nhiều quan tâm
Chất lỏng
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Any Phases
Vị trí
Paris 17
Lập kế hoạch
2018
Bề mặt
> 10 000m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên