TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Phát triển đại lý SNCF của trạm Metz

Sứ mệnh

Lập trình AMO và theo dõi để tái phát triển cửa hàng Du lịch

Rất nhiều quan tâm
TCE
Khu vực
ERP
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
Metz
Lập kế hoạch
2018
Bề mặt
500 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên