TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Phòng ngừa – Phân loại ERP – Đài thiên văn Paris

Sứ mệnh

Chẩn đoán và thu thập nhu cầu, Thực hiện chương trình làm việc, Viết thông báo về khả năng tiếp cận và an toàn

Rất nhiều quan tâm
TCE
Khu vực
ERP
Các giai đoạn dự án
Phân loại ERP
Vị trí
Paris - Meudon
Lập kế hoạch
2016
Bề mặt
> 10 000 m²
Ngân sách dự án
Bảo mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên