TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Phòng ngừa – Viết các thông báo và tuyên bố an toàn – Cinéma Chaplin Paris

Sứ mệnh

Kế hoạch kỹ thuật của các thông báo an toàn và khả năng tiếp cận rạp chiếu phim hiện có

Rất nhiều quan tâm
An toàn cháy nổ và khả năng tiếp cận
Khu vực
ERP
Vị trí
Quan niệm
Lập kế hoạch
2017
Bề mặt
> 500 m²
Ngân sách dự án
Bảo mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên