TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Phòng ngừa – Viết thông báo an toàn khi thay đổi nhiệm vụ

Sứ mệnh

Soạn thảo thông báo an toàn cho việc thay đổi nhiệm vụ

Rất nhiều quan tâm
An toàn cháy nổ
Khu vực
ERP – Hôtellerie
Các giai đoạn dự án
Quan niệm
Vị trí
Champcueil
Lập kế hoạch
2018
Bề mặt
>5000 m²
Ngân sách dự án
NC

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên