TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Quản lý dự án – An toàn / Bảo mật – Trung tâm dữ liệu Pacy-sur-Eure

Sứ mệnh

MOE An toàn / Bảo mật

Rất nhiều quan tâm
An toàn / Bảo mật
Khu vực
Cấp ba – Datacenter
Các giai đoạn dự án
Tất cả
Vị trí
Pacy-sur-Eure
Lập kế hoạch
2017 - 2019
Bề mặt
10 000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên