TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Quản lý dự án – Cải thiện an ninh tầng hầm của Bệnh viện Lariboisière

Sứ mệnh

Tạo ra hệ thống hút khói và kiểm tra chéo hệ thống tuần hoàn của Bệnh viện Lariboisière

Rất nhiều quan tâm
SSI, Hút khói, Công việc kết cấu
Khu vực
ERP - Bệnh viện
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
Paris
Lập kế hoạch
2015
Bề mặt
> 500 m²
Ngân sách dự án
> 100 K€

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên