TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Quản lý dự án chất lỏng HVAC – Cải tạo cơ sở Kering

Sứ mệnh

Quản lý dự án HVAC để bố trí mặt bằng của công ty

Rất nhiều quan tâm
CVC
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
PRO
Vị trí
Paris 6
Lập kế hoạch
2016 - 2017
Bề mặt
> 5000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên