TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Quản lý dự án GTC – Trang web ở Paris SMI rue Laborde

Sứ mệnh

Quản lý dự án cải tạo GTB của địa điểm SMI ở Paris

Rất nhiều quan tâm
GTB
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
Paris
Lập kế hoạch
2016 - 2017
Bề mặt
Sans Objet
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên