TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Quản lý dự án linh hoạt – 1000 trạm Renault Vélizy

Sứ mệnh

Quản lý dự án trong khuôn khổ lắp đặt 1000 máy trạm thay mặt cho Renault - Hoạt động được chứng nhận tốt

Rất nhiều quan tâm
Chất lỏng, An toàn, Bảo mật
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
Vélizy
Lập kế hoạch
2017
Bề mặt
> 5000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên