TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Quản lý dự án linh hoạt – Château d’Auvers-sur-Oise

Sứ mệnh

Quản lý dự án cải tạo lâu đài Auvers-sur-Oise

Rất nhiều quan tâm
Chất lỏng, An toàn, Bảo mật
Khu vực
ERP - Bảo tàng
Các giai đoạn dự án
APD / PRO
Vị trí
Auvers-sur-Oise
Lập kế hoạch
2016 - 2017
Bề mặt
> 3000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên