TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Quản lý dự án linh hoạt – Docks en Seine

Sứ mệnh

Giám sát thiết kế kỹ thuật bố trí mặt bằng RSI

Rất nhiều quan tâm
Chất lỏng
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
PRO
Vị trí
Paris 13
Lập kế hoạch
2017
Bề mặt
> 5 000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên