TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Quản lý dự án linh hoạt – Không gian làm việc chung

Sứ mệnh

Quản lý dự án kỹ thuật để tạo không gian làm việc chung

Rất nhiều quan tâm
Chất lỏng
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
PRO / DCE ACT / EXE
Vị trí
Colombes / Paris 17
Lập kế hoạch
2017
Bề mặt
600 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên