TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Quản lý dự án linh hoạt – O’Marché Frais Brétigny

Sứ mệnh

Quản lý dự án chất lỏng

Rất nhiều quan tâm
Chất lỏng
Khu vực
thương mại
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
Brétigny-sur-Orge
Lập kế hoạch
2016 - 2018
Bề mặt
> 3000 m²
Ngân sách dự án
> 5 M€

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên