TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Quản lý dự án linh hoạt – Trung tâm mua sắm Les 4 Temps

Sứ mệnh

Chẩn đoán, Khuyến nghị

Rất nhiều quan tâm
Chất lỏng
Khu vực
Thương mại
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
La Défense
Lập kế hoạch
2017
Bề mặt
> 30 000m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên