TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Quản lý dự án SSI – Le Barioz

Sứ mệnh

Quản lý dự án cải tạo IMS của một trung tâm nghỉ mát

Rất nhiều quan tâm
SSI
Khu vực
ERP
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
Isère
Lập kế hoạch
2017
Bề mặt
> 2000 m²
Ngân sách dự án
NC

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên