TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Quản lý dự án SSI – Trang Arcueil

Sứ mệnh

Quản lý dự án kỹ thuật để cải tạo lô SSI

Rất nhiều quan tâm
Hệ thống an toàn cháy nổ
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Toàn bộ dự án
Vị trí
Arcueil
Lập kế hoạch
2018 - …
Bề mặt
30 000 m²
Ngân sách dự án
1 M€

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên