TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Quản lý dự án – Thay thế Công viên Thiên niên kỷ GF R22

Sứ mệnh

Quản lý dự án triển khai lắp đặt VRV

Rất nhiều quan tâm
CVC
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
PRO / ACT
Vị trí
Aubervilliers
Lập kế hoạch
2017
Bề mặt
> 3000 m²
Ngân sách dự án
> 100 K€

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên