TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Kiểm toán an toàn – Trang web công ty Fraikin

Sứ mệnh

Kiểm toán

Rất nhiều quan tâm
Sự an toàn
Khu vực
Công nghiệp
Các giai đoạn dự án
Kiểm toán
Vị trí
Clermont-Ferrand
Lập kế hoạch
2017
Bề mặt
> 5000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên