TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Tái phát triển các nền tảng – Trung tâm R&D EDF Chatou

Sứ mệnh

MOE Chất lỏng và cấu trúc để phát triển các cơ sở cấp ba

Rất nhiều quan tâm
Chất lỏng, cấu trúc
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
Chatou
Lập kế hoạch
2018
Bề mặt
> 2000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên