TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Tạo không gian làm việc hợp tác – Foncière des vùng

Sứ mệnh

Quản lý dự án kỹ thuật trong khuôn khổ việc tạo ra các không gian làm việc chung

Rất nhiều quan tâm
Chất lỏng
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
PRO / ACT
Vị trí
Paris 8
Lập kế hoạch
2017
Bề mặt
> 5000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên