TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Thẩm định bất động sản cho Amundi

Sứ mệnh

Thẩm định trong bối cảnh Amundi mua lại bất động sản

Rất nhiều quan tâm
Chất lỏng, An toàn, Bảo mật
Khu vực
Cấp ba / Nhà ở
Các giai đoạn dự án
Thẩm định
Vị trí
Paris
Lập kế hoạch
2016 - 2017
Bề mặt
> 10 000m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên