TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Thẩm định thay mặt cho Keys

Sứ mệnh

Thẩm định trong bối cảnh mua lại bất động sản

Rất nhiều quan tâm
Chất lỏng, An toàn, Bảo mật
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
Nanterre
Lập kế hoạch
2016
Bề mặt
> 5000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên