TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Tháp kiểm soát CSSI – Sân bay Bourget

Sứ mệnh

CSSI để cải tạo hệ thống an toàn cháy nổ

Rất nhiều quan tâm
SSI
Khu vực
Sân bay
Các giai đoạn dự án
Hiện thực hóa thiết kế Tiếp nhận
Vị trí
Le Bourget
Lập kế hoạch
2017 - 2019
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên