TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Thiết kế và giám sát công việc tái cấu trúc bệnh viện tâm thần La Chapelle

Sứ mệnh

Thiết kế linh hoạt để tạo ra 19 giường

Rất nhiều quan tâm
CVCD / Plomberie
Khu vực
Bệnh viện
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
Paris 20
Lập kế hoạch
2018
Bề mặt
1800 m
Ngân sách dự án
bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên