TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Trạm biến áp MV / LV – EDF CNPE

Sứ mệnh

Thực hiện nghiên cứu khả thi xây dựng trạm biến áp

Rất nhiều quan tâm
Mạnh mẽ hiện nay
Khu vực
Công nghiệp - Hạt nhân
Các giai đoạn dự án
Tính khả thi
Vị trí
Bugey
Lập kế hoạch
2014
Bề mặt
Sans Objet
Ngân sách dự án
> 100 K€

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên