TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Tư vấn – HVAC và nghiên cứu cháy – Dự án CIGEO

Sứ mệnh

Sản xuất Nghiên cứu HVAC hạt nhân (HVAC)

Rất nhiều quan tâm
Thông gió hạt nhân
Khu vực
năng lượng
Các giai đoạn dự án
APS / APD PRO / DCE
Vị trí
Haute-Marne / Meuse
Lập kế hoạch
2017 -2018
Bề mặt
NC
Ngân sách dự án
25 Mds €

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên