TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Quản lý dự án hệ thống an toàn – Trang ErDF / GrDF Magnanville

Sứ mệnh

Cài đặt cài đặt bảo mật mới cho tòa nhà

Rất nhiều quan tâm
Chống xâm nhập, Kiểm soát truy cập và giám sát video, Intercom
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Hoạt động, Hiện thực APD / DCE
Vị trí
Travaux, Réalisation APD / DCE
Lập kế hoạch
Magnanville
Bề mặt
Cấp ba
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên