TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Tư vấn thiết kế dự án cải tạo trung tâm thương mại 8000m²

Sứ mệnh

Quản lý dự án kỹ thuật đóng tàu thương mại

Rất nhiều quan tâm
Chất lỏng
Khu vực
thương mại
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
Mareuil Les Meaux
Lập kế hoạch
2015 - 2016
Bề mặt
8000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên