TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Tư vấn thiết kế dự án xây dựng HTA trong toà nhà CNPE của Bugey

Sứ mệnh

Quản lý dự án kỹ thuật để phát triển trường học

Rất nhiều quan tâm
Chất lỏng, An toàn, Bảo mật
Khu vực
ERP - Trường học
Các giai đoạn dự án
APD / PRO
Vị trí
Paris 15
Lập kế hoạch
2015 - 2016
Bề mặt
> 3000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên