TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Renovation JDT – Phó ban thí điểm hoạt động CNPE Bugey tại địa phương

Sứ mệnh

Cải tạo hệ thống phát hiện cháy tại Nhà máy điện hạt nhân Bugey

Rất nhiều quan tâm
SSI
Khu vực
Công nghiệp
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
Bugey
Lập kế hoạch
2015 - 2018
Bề mặt
Không áp dụng
Ngân sách dự án
> 3 M€

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên