TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Ủy quyền Chủ dự án – Giám đốc Chương trình Bất động sản

Sứ mệnh

MOAd cho việc quản lý các dự án bất động sản cấp ba thuộc hoạt động dịch vụ của tập đoàn

Rất nhiều quan tâm
Tất cả các giao dịch
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
Ile-de-France
Lập kế hoạch
2018 - …
Bề mặt
Nhiều trang web
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên