TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Xây dựng một tòa nhà cột sống trên rue de Segur

Sứ mệnh

AMO cho việc phá dỡ và xây dựng một tòa nhà nhỏ trên 7 tầng

Rất nhiều quan tâm
TCE
Khu vực
Nhà ở
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
Paris 7
Lập kế hoạch
2018
Bề mặt
1500 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên