image illustration tuyauterie

Kĩ thuật cơ/cấp thoát nước

Lĩnh vực hoạt động
ATIXIS, với tư cách tư vấn thiết kế, tham gia thực hiện các hạng mục như

  • Hệ thống sưởi
  • Hệ thống điều hoà không khí
  • Hệ thống thông gió
  • Hệ thống thoát khói
  • Hệ thống cấp thoát nước

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong tất cả các loại hình công trình như

  • EERP (bệnh viện, nhà hàng, bảo tàng,…)
  • Công trình dân dụng
  • Công trình công nghiệp

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên
Kỹ thuật cơ (MEP) - Atixis