BIM

KINH NGHIỆM CỦA CHÚNG TÔI TRONG CÔNG NGHỆ BIM

AMO BIM: ATIXIS hỗ trợ khách hàng triển khai chiến lược phát triển BIM. Chúng tôi cung cấp các mẫu và thông số kỹ thuật BIM Charter mà chúng tôi hiệu chỉnh cho phù hợp với từng khách hàng.

QUẢN LÝ BIM: ATIXIS hỗ trợ các chủ dự án trong việc tổ chức và quản lý các dự án BIM. Chúng tôi cung cấp các công cụ như mẫu, quy ước và tổ hợp chi tiết. Chuyên môn công nghệ của chúng tôi cũng cho phép chúng tôi hỗ trợ kỹ thuật cho các chuyên viên điều phối BIM khác nhau trong suốt dự án.

ĐIỀU PHỐI BIM VÀ MÔ HÌNH HOÁ BIM : Với chuyên môn đa ngành, ATIXIS hiện thực thiết kế BIM của các lô sau:

Electricite_Cfo

Điện cao thế (MEP)

Electricite_Cfa

Điện hạ thế (MEP)

surete

Bảo mật (MEP)

securite

An toàn cháy nổ (MEP)

cvcd_plomberie

Kỹ thuật cơ (MEP)

stucture

Kết cấu

CÁC MỨC ĐỘ CHI TIẾT BIM ĐƯỢC ATIXIS ĐỀ SUẤT

CƠ BẢN

bim_efficient_atixis

Cơ bản” là mức độ chi tiết được đề nghị để loại bỏ xung đột giữa các hạng mục khác nhau nhằm giảm thiểu rủi ro và tăng hiệu quả thực hiên trong giai đoạn thi công.

TRUNG GIAN

bim_plus_atixis

Trung gian” là mức độ chi tiết đề nghị được cải thiện hơn nhằm đảm bảo tốc độ mô hình hoá và độ chính xác phục vụ cho việc phân tích chi phí bằng cách trích xuất khối lượng.

CHI TIẾT

bim_premium_atixis

“Chi tiết” là mức độ chi tiết đề nghị được thực hiện chi tiết giúp giảm rủi ro sai sót và thiếu sót thông qua mô hình cụ thể hoá từng cấu kiện.

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên