BIM & Phối hợp đa bộ môn

Dịch vụ của chúng tôi

Bộ phận BIM & Phối hợp đa bộ môn của Atixis kết hợp chuyên môn kỹ thuật đa ngành và việc thành thạo các công cụ kỹ thuật số mới nhất. Chúng tôi triển khai các dịch vụ sau:

 

Phối hợp đa bộ môn bởi 

 • Phối hợp sơ bộ đa bộ môn 
 • Phối hợp kỹ thuật
 • Phối hợp kiến trúc

 

BIM

 • Tư vấn hỗ trợ chủ đầu tư 
 • Quản lý BIM
 • Mô hình hóa BIM

Dịch vụ của chúng tôi

Bộ phận BIM & Phối hợp đa bộ môn của Atixis kết hợp chuyên môn kỹ thuật đa ngành và việc thành thạo các công cụ kỹ thuật số mới nhất. Chúng tôi triển khai các dịch vụ sau:

 

Phối hợp đa bộ môn bởi 

 • Phối hợp sơ bộ đa bộ môn 
 • Phối hợp kỹ thuật
 • Phối hợp kiến trúc

 

BIM

 • Tư vấn hỗ trợ chủ đầu tư 
 • Quản lý BIM
 • Mô hình hóa BIM
Marc ARESTE
Marc ARESTE
Giám đốc vận hành Sycob
François VIDAL
François VIDAL
Giám đốc Sycob

Phối hợp đa bộ môn

Việc phối hợp đa bộ môn của ATIXIS được thực hiện thông qua thương hiệu .   Các chuyên gia của chúng tôi hỗ trợ khách hàng từ nhiều thập kỷ trong lĩnh vực phối hợp đa bộ môn. Chúng tôi thực hiện các dịch vụ sau:

 

 • Phối hợp sơ bộ kỹ thuật và kiến trúc
 • Phối hợp kỹ thuật và kiến trúc 2D
 • Phối hợp kỹ thuật và kiến trúc BIM

 

Trình độ chuyên môn của các chuyên gia của  cho phép chúng tôi có khả năng thực hiện các nhiệm vụ phối hợp đa bộ môn ở tất cả các giai đoạn của dự án.

Phối hợp đa bộ môn

Việc phối hợp đa bộ môn của ATIXIS được thực hiện thông qua thương hiệu .   Các chuyên gia của chúng tôi hỗ trợ khách hàng từ nhiều thập kỷ trong lĩnh vực phối hợp đa bộ môn. Chúng tôi thực hiện các dịch vụ sau:

 

 • Phối hợp sơ bộ kỹ thuật và kiến trúc
 • Phối hợp kỹ thuật và kiến trúc 2D
 • Phối hợp kỹ thuật và kiến trúc BIM

 

Trình độ chuyên môn của các chuyên gia của  cho phép chúng tôi có khả năng thực hiện các nhiệm vụ phối hợp đa bộ môn ở tất cả các giai đoạn của dự án.

Marc ARESTE
Marc ARESTE
Giám đốc vận hành Sycob
François VIDAL
François VIDAL
Giám đốc Sycob

BIM

ATIXIS triển khai BIM trong tất cả quá trình của dự án trên với vai trò nhiệm vụ sau :

 

Với vai trò là Tư vấn hỗ trợ quản lý BIM cho chủ đầu tư, ATIXIS được khách hàng lựa chọn để thiết lập các chiến lược BIM ở quy mô của công ty hoặc dự án.  Nhiệm vụ của chúng tôi đó là:

 • Hỗ trợ soạn thảo các quy định về BIM và các yêu cầu kỹ thuật BIM; 
 • Hỗ trợ việc lựa chọn đơn vị Quản lý BIM;
 • Giám sát việc tuân thủ các yêu cầu BIM do chủ đầu tư đưa ra.

 

Với vai trò là đơn vị quản lý BIM, ATIXIS được chủ đầu tư lựa chọn để thực hiện các mục tiêu về BIM mong muốn cho dự án.  Nhiệm vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Đảm bảo việc tuân thủ các quy định BIM;
 • Tổ chức phối hợp công việc của các bên khác nhau đồng tham gia trong việc phát triển mô hình BIM;
 • Tổng hợp thành phẩm của các bên để thực hiện việc phối hợp đa bộ môn theo yêu cầu của chủ đầu tư;
 • Giám sát việc tuân thủ các yêu cầu BIM do chủ đầu tư đưa ra.

 

Với vai trò là Điều phối viên BIM, ATIXIS thực hiện việc thiết kế trên tất cả các bộ môn.  Nhiệm vụ của chúng tôi đó là:

 • Đảm bảo việc tuân thủ quy ước BIM cho các mô hình các bộ môn của chúng tôi;
 • Đảm bảo việc liên lạc thông tin với Quản lý BIM.

Các điều phối viên BIM của chúng tôi được trực tiếp hỗ trợ bởi các đội ngũ Họa viên BIM để thực hiện việc triển khai mô hình.

Hela MARRAKCHI
Hela MARRAKCHI
Trưởng Bộ phận BIM

BIM

ATIXIS triển khai BIM trong tất cả quá trình của dự án trên với vai trò nhiệm vụ sau :

 

Với vai trò là Tư vấn hỗ trợ quản lý BIM cho chủ đầu tư, ATIXIS được khách hàng lựa chọn để thiết lập các chiến lược BIM ở quy mô của công ty hoặc dự án.  Nhiệm vụ của chúng tôi đó là:

 • Hỗ trợ soạn thảo các quy định về BIM và các yêu cầu kỹ thuật BIM; 
 • Hỗ trợ việc lựa chọn đơn vị Quản lý BIM;
 • Giám sát việc tuân thủ các yêu cầu BIM do chủ đầu tư đưa ra.

 

Với vai trò là đơn vị quản lý BIM, ATIXIS được chủ đầu tư lựa chọn để thực hiện các mục tiêu về BIM mong muốn cho dự án.  Nhiệm vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Đảm bảo việc tuân thủ các quy định BIM;
 • Tổ chức phối hợp công việc của các bên khác nhau đồng tham gia trong việc phát triển mô hình BIM;
 • Tổng hợp thành phẩm của các bên để thực hiện việc phối hợp đa bộ môn theo yêu cầu của chủ đầu tư;
 • Giám sát việc tuân thủ các yêu cầu BIM do chủ đầu tư đưa ra.

 

Với vai trò là Điều phối viên BIM, ATIXIS thực hiện việc thiết kế trên tất cả các bộ môn.  Nhiệm vụ của chúng tôi đó là:

 • Đảm bảo việc tuân thủ quy ước BIM cho các mô hình các bộ môn của chúng tôi;
 • Đảm bảo việc liên lạc thông tin với Quản lý BIM.

Các điều phối viên BIM của chúng tôi được trực tiếp hỗ trợ bởi các đội ngũ Họa viên BIM để thực hiện việc triển khai mô hình.

Hela MARRAKCHI
Hela MARRAKCHI
Trưởng Bộ phận BIM

Mô hình hóa BIM

ATIXIS thực hiện việc triển khai các mô hình BIM kỹ thuật và kiến trúc theo yêu cầu  của khách hàng. Các công việc này luôn được thực hiện bởi một đội ngũ kỹ sư các ngành khác nhau và các họa viên BIM giàu kinh nghiệm. 

 

Đội ngũ triển khai mô hình được đặt trụ sở tại Việt Nam, công việc luôn được giám sát bởi các nhà quản lý với nhiều năm kinh nghiệm quốc tế, cho phép chúng tôi có khả năng cung cấp cho khách hàng với chi phí cạnh tranh và chất lượng cao. Các mô hình BIM có thể được thực hiện trên các cơ sở dữ liệu sau:

 

 • Bản vẽ 2D dưới định dạng DWG hoặc PDF;
 • Bản vẽ giấy;
 • Đám mây điểm 3D;

 

Tùy vào nguồn dữ liệu đầu vào, chúng tôi luôn triển khai linh hoạt để cung cấp cho khách hàng các mô hình với mức độ chi tiết cao nhất. 

 

Ngoài ra, chúng tôi có khả năng cung cấp các video dựa trên cơ sở mô hình BIM.

Mô hình hóa BIM

ATIXIS thực hiện việc triển khai các mô hình BIM kỹ thuật và kiến trúc theo yêu cầu  của khách hàng. Các công việc này luôn được thực hiện bởi một đội ngũ kỹ sư các ngành khác nhau và các họa viên BIM giàu kinh nghiệm. 

 

Đội ngũ triển khai mô hình được đặt trụ sở tại Việt Nam, công việc luôn được giám sát bởi các nhà quản lý với nhiều năm kinh nghiệm quốc tế, cho phép chúng tôi có khả năng cung cấp cho khách hàng với chi phí cạnh tranh và chất lượng cao. Các mô hình BIM có thể được thực hiện trên các cơ sở dữ liệu sau:

 

 • Bản vẽ 2D dưới định dạng DWG hoặc PDF;
 • Bản vẽ giấy;
 • Đám mây điểm 3D;

 

Tùy vào nguồn dữ liệu đầu vào, chúng tôi luôn triển khai linh hoạt để cung cấp cho khách hàng các mô hình với mức độ chi tiết cao nhất. 

 

Ngoài ra, chúng tôi có khả năng cung cấp các video dựa trên cơ sở mô hình BIM.

Một số dự án BIM & Phối hợp đa bộ môn