Tư vấn quản lý dự án

Dịch vụ của chúng tôi

Tư vấn quản lý dự án phải có tầm nhìn toàn diện về một dự án để mang đến các tư vấn chuyên sâu về tất cả các chủ đề xoay quanh dự án. Đối với ATIXIS, nhiệm vụ quản lý dự án luôn phải đưa ra các yêu cầu cao cho tất cả các bên tham gia của một dự án trên cả phương diện kỹ thuật, chi phí cũng như tiến độ. Dịch vụ của chúng tôi được phân loại như sau :

 

 • Tư vấn lập dự án đầu tư
 • Tư vấn quản lý kỹ thuật 
 • Quản lý dự án
 • Tư vấn phát triển dự án bất động sản

Dịch vụ của chúng tôi

Tư vấn quản lý dự án phải có tầm nhìn toàn diện về một dự án để mang đến các tư vấn chuyên sâu về tất cả các chủ đề xoay quanh dự án. Đối với ATIXIS, nhiệm vụ quản lý dự án luôn phải đưa ra các yêu cầu cao cho tất cả các bên tham gia của một dự án trên cả phương diện kỹ thuật, chi phí cũng như tiến độ. Dịch vụ của chúng tôi được phân loại như sau :

 

 • Tư vấn lập dự án đầu tư
 • Tư vấn quản lý kỹ thuật 
 • Quản lý dự án
 • Tư vấn phát triển dự án bất động sản

Tư vấn lập dự án đầu tư

AMO 

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng của mình trong giai đoạn khởi nguồn của dự án.  Mục tiêu chính là nắm bắt các nhu cầu của chủ đầu tư một cách rõ ràng để chuẩn bị các bước thực hiện triển khai một cách tốt nhất các giai đoạn sau. Các nhiệm vụ của chúng tôi gồm có:

 

 • Đánh giá thực trạng hiện hữu của dự án
 • Nghiên cứu khả thi với các kịch bản khác nhau
 • Lập chương trình triển khai (Dựa theo công năng, kỹ thuật và thiết lập bảng yêu cầu không gian cần thiết)

Tư vấn lập dự án đầu tư

Guillaume RENOUARD
Guillaume RENOUARD
Trưởng  Ban Tư vấn quản lý dự án

AMO 

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng của mình trong giai đoạn khởi nguồn của dự án.  Mục tiêu chính là nắm bắt các nhu cầu của chủ đầu tư một cách rõ ràng để chuẩn bị các bước thực hiện triển khai một cách tốt nhất các giai đoạn sau. Các nhiệm vụ của chúng tôi gồm có:

 

 • Đánh giá thực trạng hiện hữu của dự án
 • Nghiên cứu khả thi với các kịch bản khác nhau
 • Lập chương trình triển khai (Dựa theo công năng, kỹ thuật và thiết lập bảng yêu cầu không gian cần thiết)

Tư vấn quản lý kỹ thuật

ATIXIS sở hữu trong tay kỹ thuật của nhiều ngành nghề. Chính điều này đã cho phép chúng tôi kết hợp chuyên môn kỹ thuật và kỹ năng quản lý dự án, điều này rất cần thiết cho nhiệm vụ Tư vấn quản lý dự án cho chủ đầu tư. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 

 • Đánh giá kỹ thuật dự án hiện hữu
 • Lập trình triển khai kỹ thuật
 • Quản lý kỹ thuật
 • Giám sát kỹ thuật tại công trường

Tư vấn quản lý kỹ thuật

ATIXIS sở hữu trong tay kỹ thuật của nhiều ngành nghề. Chính điều này đã cho phép chúng tôi kết hợp chuyên môn kỹ thuật và kỹ năng quản lý dự án, điều này rất cần thiết cho nhiệm vụ Tư vấn quản lý dự án cho chủ đầu tư. Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 

 • Đánh giá kỹ thuật dự án hiện hữu
 • Lập trình triển khai kỹ thuật
 • Quản lý kỹ thuật
 • Giám sát kỹ thuật tại công trường

Quản lý dự án

Ngay từ khi thành lập, ATIXIS đã tham gia vào các dự án điển hình với vai trò là đơn vị quản lý dự án. Các nhiệm vụ có thể thay đổi tùy theo các dự án nhưng vai trò luôn là đơn vị chỉ huy một hoặc nhiều công trình để đưa các dự án đến thành công. Nhiệm vụ của chúng tôi bao gồm:

 

 • Quản lý thiết kế
 • Quản lý thi công cho chủ đầu tư
 • Kiểm soát chi phí
 • Lập tiến độ dự án

Quản lý dự án

Ngay từ khi thành lập, ATIXIS đã tham gia vào các dự án điển hình với vai trò là đơn vị quản lý dự án. Các nhiệm vụ có thể thay đổi tùy theo các dự án nhưng vai trò luôn là đơn vị chỉ huy một hoặc nhiều công trình để đưa các dự án đến thành công. Nhiệm vụ của chúng tôi bao gồm:

 

 • Quản lý thiết kế
 • Quản lý thi công cho chủ đầu tư
 • Kiểm soát chi phí
 • Lập tiến độ dự án

Tư vấn phát triển dự án bất động sản

Từ các giai đoạn ban đầu của dự án, khách hàng của chúng tôi cần được đồng hành trong việc thiết lập các chương trình triển khai hành động. ATIXIS là chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và thị trường bất động sản, chúng tôi thường xuyên làm việc cho nhiều chủ đầu tư trên các nhiệm vụ sau: 

 

 • Tìm kiếm địa điểm và nhà đầu tư 
 • Xây dựng kế hoạch triển khai
 • Nghiên cứu khả thi
 • Soạn thảo các loại hợp đồng (BĐS hình thành trong tương lai, Phát triển bất động sản, Đấu thầu với mức giá đảm bảo tối đa…) và tư vấn tài chính.

Tư vấn phát triển dự án bất động sản

Từ các giai đoạn ban đầu của dự án, khách hàng của chúng tôi cần được đồng hành trong việc thiết lập các chương trình triển khai hành động. ATIXIS là chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và thị trường bất động sản, chúng tôi thường xuyên làm việc cho nhiều chủ đầu tư trên các nhiệm vụ sau: 

 

 • Tìm kiếm địa điểm và nhà đầu tư 
 • Xây dựng kế hoạch triển khai
 • Nghiên cứu khả thi
 • Soạn thảo các loại hợp đồng (BĐS hình thành trong tương lai, Phát triển bất động sản, Đấu thầu với mức giá đảm bảo tối đa…) và tư vấn tài chính.

Một số dự án Tư vấn quản lý dự án