Tổng hợp các hạng mục

Chia sẻ  của Giám đốc

Có khả năng phản ứng và thích ứng nhạy bén của đội ngũ là những gì miêu tả rõ nhất bộ phận của chúng tôi. Kể từ khi thành lập vào năm 2020, sự đa dạng của các bài toán đã khiến chúng tôi phát triển từ các cách quản lý dự án truyền thống.
Trong một thế giới ngày càng yêu cầu cao và có nhiều ràng buộc, chúng tôi luôn biết cần kết hợp sự nghiêm túc và kỹ thuật, đồng thời luôn đặt con người vào trung tâm của sự ưu tiên.
Điều này đòi hỏi luôn luôn phải tiến bộ vì thành quả của dự án và luôn lấy con người ở trung tâm.
Với một đội ngũ đoàn kết và năng động, việc truyền đạt kiến thức chính là cơ sở để mỗi cá nhân được phát triển trong công việc.
Công việc của chúng tôi với tư cách là đơn vị Kiến thiết dự án, Tổng thầu đó không chỉ là một ngành nghề mà còn là niềm đam mê. thực sự.
Laure Branco

Chia sẻ  của Giám đốc

Có khả năng phản ứng và thích ứng nhạy bén của đội ngũ là những gì miêu tả rõ nhất bộ phận của chúng tôi. Kể từ khi thành lập vào năm 2020, sự đa dạng của các bài toán đã khiến chúng tôi phát triển từ các cách quản lý dự án truyền thống.
Trong một thế giới ngày càng yêu cầu cao và có nhiều ràng buộc, chúng tôi luôn biết cần kết hợp sự nghiêm túc và kỹ thuật, đồng thời luôn đặt con người vào trung tâm của sự ưu tiên.
Điều này đòi hỏi luôn luôn phải tiến bộ vì thành quả của dự án và luôn lấy con người ở trung tâm.
Với một đội ngũ đoàn kết và năng động, việc truyền đạt kiến thức chính là cơ sở để mỗi cá nhân được phát triển trong công việc.
Công việc của chúng tôi với tư cách là đơn vị Kiến thiết dự án, Tổng thầu đó không chỉ là một ngành nghề mà còn là niềm đam mê. thực sự.
Laure Branco

Dịch vụ của chúng tôi

Bộ phận Kiến thiết dự án quy mô nhỏ và tổng thầu của chúng tôi đồng hành cùng chủ đầu tư trong tất cả các giai đoạn của dự án.

Nhiệm vụ của chúng tôi được mô tả như sau:

  • Đánh giá công trình hiện hữu và tính khả thi của công trình
  • Thực hiện toàn bộ thiết kế ở các giai đoạn (cơ sở, chi tiết, kỹ thuật, thi công, nghiệm thu, hoàn công, bảo hành)
  • Chuẩn bị hồ sơ và xin cấp phép cho các thủ tục pháp lý
  • Phối hợp thiết kế giữa kiến trúc, thiết kế kỹ thuật, đơn vị thẩm tra, hợp đồng khung, đơn vị sử dụng, an toàn lao động …);

 

Tất cả các giai đoạn này được thiết lập trên cơ sở sau:

  • Kiến trúc;
  • Tài chính;
  • Quy chuẩn/ tiêu chuẩn;
  • Kỹ thuật;
  • Môi trường.

Sự đồng hành của chúng tôi với khách hàng chính là dịch vụ chìa khóa trao tay thực sự.

IMG_2397-
Comparative,Building,Project,Of,A,Kitchen,,Renovation,Works,Before,And

Phân tích khả năng thay đổi của tòa nhà với mục tiêu dự án thông qua việc đánh giá kỹ lưỡng tòa nhà;

 

Tổng hợp các thiết kế và soạn thảo bộ thuyết minh yêu cầu kỹ thuật trên mỗi hạng mục (Hồ sơ yêu cầu kỹ thuật đặc biệt (CCTP)) với sự đảm bảo phối hợp các bộ môn ở từng giai đoạn;

 

Dự toán chi phí công trình trong giai đoạn thiết kế cơ sở, từ việc tham khảo chi phí của nhà thầu;

 

Hỗ trợ khách hàng trong chiến lược tư vấn;

 

Đảm bảo việc thực hiện công việc tư vấn của tất cả các đơn vị và hỗ trợ chủ đầu tư trong việc đưa ra lựa chọn chính xác, đưa phương án phân chia nhiệm vụ và trách nhiệm của các công ty nhằm đảm bảo tối ưu hóa dự án;

 

Trong giai đoạn thi công: 

 

Chúng tôi đảm bảo các bên thực hiện thi công chu đáo, cẩn thận và linh hoạt, khi triển khai từng bộ môn riêng biệt hay tổng thầu;

Chúng tôi phối hợp tất cả các bên liên quan bao gồm bên ngoài và cả nhân lực của bên khách hàng để đảm bảo tuân thủ chi phí, thời hạn, chất lượng và các quy định thông qua việc phê duyệt thiết kế thi công và giám sát kiểm tra hiện trường thi công.

Ở mỗi giai đoạn của dự án, chúng tôi luôn hành động vì lợi ích của chủ đầu tư và thành công của dự án.

 

Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi chính là chất lượng dự án, lấy sự hài lòng của những người sử dụng tương lai làm trung tâm.

Những công việc này cho phép chúng tôi tích lũy thường xuyên các kinh nghiệm, và cải thiện mỗi ngày để triển khai ngay trên các dự án kế tiếp.

Phân tích khả năng thay đổi của tòa nhà với mục tiêu dự án thông qua việc đánh giá kỹ lưỡng tòa nhà;

 

Tổng hợp các thiết kế và soạn thảo bộ thuyết minh yêu cầu kỹ thuật trên mỗi hạng mục (Hồ sơ yêu cầu kỹ thuật đặc biệt (CCTP)) với sự đảm bảo phối hợp các bộ môn ở từng giai đoạn;

 

Dự toán chi phí công trình trong giai đoạn thiết kế cơ sở, từ việc tham khảo chi phí của nhà thầu;

 

Hỗ trợ khách hàng trong chiến lược tư vấn;

 

Đảm bảo việc thực hiện công việc tư vấn của tất cả các đơn vị và hỗ trợ chủ đầu tư trong việc đưa ra lựa chọn chính xác, đưa phương án phân chia nhiệm vụ và trách nhiệm của các công ty nhằm đảm bảo tối ưu hóa dự án;

 

Trong giai đoạn thi công: 

 

Chúng tôi đảm bảo các bên thực hiện thi công chu đáo, cẩn thận và linh hoạt, khi triển khai từng bộ môn riêng biệt hay tổng thầu;

Chúng tôi phối hợp tất cả các bên liên quan bao gồm bên ngoài và cả nhân lực của bên khách hàng để đảm bảo tuân thủ chi phí, thời hạn, chất lượng và các quy định thông qua việc phê duyệt thiết kế thi công và giám sát kiểm tra hiện trường thi công.

Ở mỗi giai đoạn của dự án, chúng tôi luôn hành động vì lợi ích của chủ đầu tư và thành công của dự án.

 

Mục tiêu cuối cùng của chúng tôi chính là chất lượng dự án, lấy sự hài lòng của những người sử dụng tương lai làm trung tâm.

Những công việc này cho phép chúng tôi tích lũy thường xuyên các kinh nghiệm, và cải thiện mỗi ngày để triển khai ngay trên các dự án kế tiếp.

Một số dự án Tổng hợp các hạng mục