Kỹ thuật số

Dịch vụ của chúng tôi

Kể từ khi thành lập, ATIXIS luôn quan tâm đến các sản phẩm công nghệ mới. Chúng tôi đã đồng hành cùng các ông chủ bất động sản trong hơn 10 năm nay và có thể thấy sự cần thiết về các công cụ kỹ thuật số chuyên dụng. Thông qua bộ phận kỹ thuật số của chúng tôi, chúng tôi kết hợp chuyên môn kỹ thuật số với các lĩnh vực xây dựng và bất động sản để cung cấp các công cụ hiệu quả và phù hợp nhất.

 

Ngoài việc tư vấn cho khách hàng các công cụ kỹ thuật số trên thị trường, chúng tôi đã phát triển công cụ quản lý riêng bởi Atixis: công cụ Combos

Damien MILLOT

Damien MILLOT

Trưởng bộ phận kỹ thuật số

Dịch vụ của chúng tôi

Damien MILLOT

Damien MILLOT

Trưởng bộ phận kỹ thuật số

Kể từ khi thành lập, ATIXIS luôn quan tâm đến các sản phẩm công nghệ mới. Chúng tôi đã đồng hành cùng các ông chủ bất động sản trong hơn 10 năm nay và có thể thấy sự cần thiết về các công cụ kỹ thuật số chuyên dụng. Thông qua bộ phận kỹ thuật số của chúng tôi, chúng tôi kết hợp chuyên môn kỹ thuật số với các lĩnh vực xây dựng và bất động sản để cung cấp các công cụ hiệu quả và phù hợp nhất.

 

Ngoài việc tư vấn cho khách hàng các công cụ kỹ thuật số trên thị trường, chúng tôi đã phát triển công cụ quản lý riêng bởi Atixis: công cụ Combos

Giao diện đơn giản và trực
quan

• Một nút bấm cho mỗi tòa nhà
• Một nút bấm cho mỗi tính năng
• Công cụ có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng
• Các nút bấm có thể kích hoạt và tùy chỉnh theo dự án

Giao diện đơn giản và trực
quan

• Một nút bấm cho mỗi tòa nhà
• Một nút bấm cho mỗi tính năng
• Công cụ có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng
• Các nút bấm có thể kích hoạt và tùy chỉnh theo dự án

Tủ tài liệu

• Tủ lưu hồ sơ hoàn công và tủ lưu văn bản hành chính
• Cấu trúc được thiết lập trước hoặc để tự do
• Có thể trả cứu tại địa phương hay quốc gia
• Quản lý các quyền hạn
• Tải xuống hoặc xem trực tuyến

Tủ tài liệu

• Tủ lưu hồ sơ hoàn công và tủ lưu văn bản hành chính
• Cấu trúc được thiết lập trước hoặc để tự do
• Có thể trả cứu tại địa phương hay quốc gia
• Quản lý các quyền hạn
• Tải xuống hoặc xem trực tuyến

Trình xem 2D/3D

• Xem trực tuyến 2D/3D
• Mở các định dạng IFC / RVT / DWF / SOLIDWORKS / STEP / DWG
• Lấy kích thước, mặt cắt, chế độ thăm quan…
• Tương thích với tất cả các loại thiết bị

Trình xem 2D/3D

• Xem trực tuyến 2D/3D
• Mở các định dạng IFC / RVT / DWF / SOLIDWORKS / STEP / DWG
• Lấy kích thước, mặt cắt, chế độ thăm quan…
• Tương thích với tất cả các loại thiết bị

Thực tế ảo

• Ảnh 360° được định vị địa lý
• Khả năng ghim tài liệu trên ảnh 360° (thông số kỹ thuật, truy cập định
kỳ…)
• Bản vẽ tương tác
• Sử dụng đa chiều
o Giám sát tiến độ công trường
o Xem trực quan công trình
o Tối ưu hóa quá trình khai thác

Thực tế ảo

• Ảnh 360° được định vị địa lý
• Khả năng ghim tài liệu trên ảnh 360° (thông số kỹ thuật, truy cập định
kỳ…)
• Bản vẽ tương tác
• Sử dụng đa chiều
o Giám sát tiến độ công trường
o Xem trực quan công trình
o Tối ưu hóa quá trình khai thác

Các chỉ số

• Thông tin qua các biểu mẫu trực tuyến
• Phân loại các chỉ số
• Tự động thông báo từ các giao diện bên ngoài
• Các chỉ số phù hợp với nhu cầu của khách hàng
• Tổng hợp các chỉ số ở cấp độ của tòa nhà / một khu hay tổng thể dự án

Các chỉ số

• Thông tin qua các biểu mẫu trực tuyến
• Phân loại các chỉ số
• Tự động thông báo từ các giao diện bên ngoài
• Các chỉ số phù hợp với nhu cầu của khách hàng
• Tổng hợp các chỉ số ở cấp độ của tòa nhà / một khu hay tổng thể dự án

Quản lý các vi phạm

• Giám sát sự vi phạm ở cấp độ của một tòa nhà, một khu hay tổng thể
dự án
• Quản lý trạng thái tự động
• Đính kèm các tài liệu tham khảo
• Gửi email
• Tính toán đến mức độ nghiêm trọng

Quản lý các vi phạm

• Giám sát sự vi phạm ở cấp độ của một tòa nhà, một khu hay tổng thể
dự án
• Quản lý trạng thái tự động
• Đính kèm các tài liệu tham khảo
• Gửi email
• Tính toán đến mức độ nghiêm trọng