Tư vấn Thiết kế Cơ Điện và PCCC (MEPF)

Chia sẻ từ giám đốc

Công việc của chúng tôi luôn được thực hiện dựa trên sự đam mê được sáng tạo, được thiết kế và được chứng kiến dự án trở thành hiện thực. Niềm đam mê này luôn thúc đẩy chúng tôi phát triển, đặc biệt là đội ngũ trẻ để các kinh nghiệm và giá trị của chúng tôi được truyền tải và phát huy. Việc truyền đạt kiến thức là nền tảng của bộ phận MEPF, kiến thức luôn được phát triển nhằm cung cấp cho khách hàng các kỹ thuật chuyên môn sâu rộng và đưa dự án đến thành công. Phương châm của chúng tôi là luôn đồng hành cùng chủ đầu tư, tư vấn, tương tác trên tổng thể dự án, tìm giải pháp sáng tạo... Theo đó, thành công thực sự đối với Atixis là biến chuyên môn và giá trị của chúng tôi vào việc tạo ra thành quả của dự án.

Laurane Georget

Chia sẻ từ giám đốc

Công việc của chúng tôi luôn được thực hiện dựa trên sự đam mê được sáng tạo, được thiết kế và được chứng kiến dự án trở thành hiện thực. Niềm đam mê này luôn thúc đẩy chúng tôi phát triển, đặc biệt là đội ngũ trẻ để các kinh nghiệm và giá trị của chúng tôi được truyền tải và phát huy. Việc truyền đạt kiến thức là nền tảng của bộ phận MEPF, kiến thức luôn được phát triển nhằm cung cấp cho khách hàng các kỹ thuật chuyên môn sâu rộng và đưa dự án đến thành công. Phương châm của chúng tôi là luôn đồng hành cùng chủ đầu tư, tư vấn, tương tác trên tổng thể dự án, tìm giải pháp sáng tạo... Theo đó, thành công thực sự đối với Atixis là biến chuyên môn và giá trị của chúng tôi vào việc tạo ra thành quả của dự án.

Laurane Georget

Dịch vụ của chúng tôi

Bộ phận cơ điện nước và phòng cháy chữa cháy là bộ phận được hình thành đầu tiên tại Atixis và là nền tảng cho sự phát triển của Atixis. 

 

Văn phòng thiết kế cơ điện nước và phòng cháy chữa cháy của chúng tôi đồng hành cùng khách hàng với vai trò tư vấn thiết kế và giám sát các hạng mục sau:

 

 • Hệ thống điện nặng / điện nhẹ
 • Hệ thống âm thanh, hình ảnh
 • An Ninh
 • Điều hòa không khí
 • Thông gió
 • Sưởi ấm
 • Hệ thống nước
 • Hút khói
 • An toàn cháy nổ
 • Thiết kế và Điều phối Hệ thống An toàn Phòng cháy chữa cháy
 • Phòng ngừa rủi ro
Damien DIAZ
Damien DIAZ
Trưởng phòng đin
Olivier PELE
Olivier PELE
Trưởng phòng Không khí và Nước

Phòng Cơ điện nước

Chúng tôi tin rằng với chuyên môn, nghiệp vụ của chúng tôi có khả năng hỗ trợ khách hàng ở bất kỳ loại dự án hay dạng công trình nào (Văn phòng, nhà cao tầng, y tế, công nghiệp …) và các lĩnh vực liên quan. Trong nhiều năm, chúng tôi đã hỗ trợ khách hàng của mình trong rất nhiều dự án điển hình. Hiện nay, chúng tôi được biết tới là một trong những công ty lớn tại Pháp trong lĩnh vực này.

 

Đổi mới và sáng tạo luôn là trọng tâm của chúng tôi. Chúng tôi liên tục cập nhật các tiêu chuẩn và công nghệ kỹ thuật để có khả năng đưa ra các giải pháp mới tối ưu cho khách hàng.  

 

Tòa nhà kết nối hay tòa nhà thông minh hiện là trọng tâm chính trong tư duy và hành động của chúng tôi nhằm tạo nên các tòa nhà hiện đại nhất. Các giải pháp này góp phần cải thiện thói quen của người sử dụng đồng thời góp phần tối ưu hóa mức tiêu thụ của tòa nhà. Bộ phận kỹ thuật số của ATIXIS đồng hành cùng chúng tôi để cung cấp cho chủ đầu tư các công cụ nhằm cải thiện việc thiết kế và vận hành công trình.của

 

Do tính chất đa ngành, nên sự tác động từ các thiết kế của chúng tôi đối với môi trường của các tòa nhà là rất lớn. Hiện nay, phần lớn các dự án của chúng tôi hướng đến các tòa nhà có chứng chỉ xanh hay đóng một góp phần lớn trong việc bảo vệ môi trường. Do đó, tất cả nhân viên của chúng tôi đều được đào tạo để có kiến thức về các tiêu chí này.

Phòng Cơ điện nước

Chúng tôi tin rằng với chuyên môn, nghiệp vụ của chúng tôi có khả năng hỗ trợ khách hàng ở bất kỳ loại dự án hay dạng công trình nào (Văn phòng, nhà cao tầng, y tế, công nghiệp …) và các lĩnh vực liên quan. Trong nhiều năm, chúng tôi đã hỗ trợ khách hàng của mình trong rất nhiều dự án điển hình. Hiện nay, chúng tôi được biết tới là một trong những công ty lớn tại Pháp trong lĩnh vực này.

 

Đổi mới và sáng tạo luôn là trọng tâm của chúng tôi. Chúng tôi liên tục cập nhật các tiêu chuẩn và công nghệ kỹ thuật để có khả năng đưa ra các giải pháp mới tối ưu cho khách hàng.  

 

Tòa nhà kết nối hay tòa nhà thông minh hiện là trọng tâm chính trong tư duy và hành động của chúng tôi nhằm tạo nên các tòa nhà hiện đại nhất. Các giải pháp này góp phần cải thiện thói quen của người sử dụng đồng thời góp phần tối ưu hóa mức tiêu thụ của tòa nhà. Bộ phận kỹ thuật số của ATIXIS đồng hành cùng chúng tôi để cung cấp cho chủ đầu tư các công cụ nhằm cải thiện việc thiết kế và vận hành công trình.của

 

Do tính chất đa ngành, nên sự tác động từ các thiết kế của chúng tôi đối với môi trường của các tòa nhà là rất lớn. Hiện nay, phần lớn các dự án của chúng tôi hướng đến các tòa nhà có chứng chỉ xanh hay đóng một góp phần lớn trong việc bảo vệ môi trường. Do đó, tất cả nhân viên của chúng tôi đều được đào tạo để có kiến thức về các tiêu chí này.

Damien DIAZ
Damien DIAZ
Trưởng phòng đin
Olivier PELE
Olivier PELE
Trưởng phòng Không khí và Nước

An toàn

Một trong những bộ phận quan trọng nhất trong các công trình đó là bảo vệ mọi người khỏi sự nguy hiểm khi có hỏa hoạn. Để thực hiện điều này, các quy định của Pháp là một trong những quy định nghiêm ngặt nhất trên thế giới, cho phép triển khai các công nghệ tiên tiến với mục tiêu đảm bảo an toàn cho con người.

 

Tại ATIXIS , Phòng An toàn chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

 

 • Tư vấn quản lý dự án và thiết kế hệ thống an toàn cháy nổ, hút khói và tiếp cận giải cứu,
 • Điều phối Hệ thống An toàn chống cháy nổ
 • Phòng ngừa cháy nổ
 • Chương trình đào tạo về an toàn, bao gồm đào tạo cho khách hàng về vận hành hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy, chuẩn bị cho hội đồng an toàn với vai trò là thành viên đội phản ứng đầu tiên và quản lý bảo trì hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy..

 

Chúng tôi tham gia trên các dự án có diện tích khác nhau, từ 5000 m² đến hơn 2 triệu m².

Thalie NAVEZ

Thalie NAVEZ

Trưởng phòng An toàn

An toàn

Một trong những bộ phận quan trọng nhất trong các công trình đó là bảo vệ mọi người khỏi sự nguy hiểm khi có hỏa hoạn. Để thực hiện điều này, các quy định của Pháp là một trong những quy định nghiêm ngặt nhất trên thế giới, cho phép triển khai các công nghệ tiên tiến với mục tiêu đảm bảo an toàn cho con người.

 

Tại ATIXIS , Phòng An toàn chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

 

 • Tư vấn quản lý dự án và thiết kế hệ thống an toàn cháy nổ, hút khói và tiếp cận giải cứu,
 • Điều phối Hệ thống An toàn chống cháy nổ
 • Phòng ngừa cháy nổ
 • Chương trình đào tạo về an toàn, bao gồm đào tạo cho khách hàng về vận hành hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy, chuẩn bị cho hội đồng an toàn với vai trò là thành viên đội phản ứng đầu tiên và quản lý bảo trì hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy..

 

Chúng tôi tham gia trên các dự án có diện tích khác nhau, từ 5000 m² đến hơn 2 triệu m².

Thalie NAVEZ
Thalie NAVEZ
Trưởng phòng An toàn

Một số dự án Tư vấn Thiết kế Cơ Điện và PCCC (MEPF)