Tư vấn kiến thiết dự án

Chia sẻ từ giám đốc

Sự hài lòng của khách hàng và sự phát triển đội ngũ của tôi là hai mục tiêu cơ bản để quyết định hành động hàng ngày của chúng tôi kể từ khi thành lập vào năm 2018.
Điều đó đòi hỏi phải luôn hành động vì thành quả của các dự án với sự quyết tâm, nghiêm túc, linh hoạt và đúng hẹn trong khi vẫn đảm bảo được trách nhiệm. Điều đó đòi hỏi một đội ngũ giàu kinh nghiệm, thích tìm tòi và sáng tạo. Chính công việc này cho chúng tôi cơ hội để phát triển đội ngũ thông qua các nhiệm vụ đa dạng và sự tương tác giữa các bên.
Chúng tôi luôn biết rằng trong ngành nghề này những điều cần học hỏi là vô tận và vì vậy mỗi ngày sự khiêm tốn là cần thiết ... và cuối cùng là cảm giác tự hào khi được chứng kiến thành quả của mình ! Đó chính là niềm đam mê thúc đẩy và củng cố chúng tôi ở mọi cấp độ và mọi hành động.

Chia sẻ từ giám đốc

Sự hài lòng của khách hàng và sự phát triển đội ngũ của tôi là hai mục tiêu cơ bản để quyết định hành động hàng ngày của chúng tôi kể từ khi thành lập vào năm 2018.
Điều đó đòi hỏi phải luôn hành động vì thành quả của các dự án với sự quyết tâm, nghiêm túc, linh hoạt và đúng hẹn trong khi vẫn đảm bảo được trách nhiệm. Điều đó đòi hỏi một đội ngũ giàu kinh nghiệm, thích tìm tòi và sáng tạo. Chính công việc này cho chúng tôi cơ hội để phát triển đội ngũ thông qua các nhiệm vụ đa dạng và sự tương tác giữa các bên.
Chúng tôi luôn biết rằng trong ngành nghề này những điều cần học hỏi là vô tận và vì vậy mỗi ngày sự khiêm tốn là cần thiết ... và cuối cùng là cảm giác tự hào khi được chứng kiến thành quả của mình ! Đó chính là niềm đam mê thúc đẩy và củng cố chúng tôi ở mọi cấp độ và mọi hành động.

Dịch vụ của chúng tôi

Bộ phận Kiến thiết Dự án quy mô lớn của chúng tôi đồng hành cùng chủ đầu tư, các nhà phát triển dự án hay các đơn vị khai thác trong tất cả các giai đoạn của dự án xây dựng.

Các nhiệm vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Phối hợp của các đơn vị thiết kế (kiến trúc sư, thiết kế nội thất, thiết kế kỹ thuật, thẩm tra, v.v.);

 

 • Xác định chính xác và đầy đủ các ràng buộc của từng dự án, cụ thể như : 

 

 • Ràng buộc về kiến trúc;
 • Ràng buộc về tài chính;
 • Ràng buộc về quy định;
 • Ràng buộc kỹ thuật;
 • Ràng buộc về môi trường.

Đảm bảo thiết kế tòa nhà chuyên nghiệp và cung cấp cho chủ đầu tư các công cụ hỗ trợ đưa ra quyết định, từ đó đưa ra định hướng thiết kế cho công trình.

Dịch vụ của chúng tôi

Bộ phận Kiến thiết Dự án quy mô lớn của chúng tôi đồng hành cùng chủ đầu tư, các nhà phát triển dự án hay các đơn vị khai thác trong tất cả các giai đoạn của dự án xây dựng.

Các nhiệm vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Phối hợp của các đơn vị thiết kế (kiến trúc sư, thiết kế nội thất, thiết kế kỹ thuật, thẩm tra, v.v.);

 

 • Xác định chính xác và đầy đủ các ràng buộc của từng dự án, cụ thể như : 

 

 • Ràng buộc về kiến trúc;
 • Ràng buộc về tài chính;
 • Ràng buộc về quy định;
 • Ràng buộc kỹ thuật;
 • Ràng buộc về môi trường.

Đảm bảo thiết kế tòa nhà chuyên nghiệp và cung cấp cho chủ đầu tư các công cụ hỗ trợ đưa ra quyết định, từ đó đưa ra định hướng thiết kế cho công trình.

equipe-chantier
Architects or engineering working with blueprints and discussing project together at the meeting in the office.
Close up of couple calculating costs of new house
Background image of unfinished building at construction site with concrete columns, copy space

Tổng hợp các phần thiết kế và soạn thảo thuyết minh mô tả kỹ thuật đầy đủ  trên mỗi hạng mục (Hồ sơ yêu cầu kỹ thuật đặc biệt (CCTP)). Từ đó cho phép các nhà thầu xây dựng dự toán chi phí đầy đủ;

 

Dự toán chi phí xây dựng ở từng giai đoạn của dự án.

 

Đồng hành cùng khách hàng trong các chiến lược tư vấn.

 

Đảm bảo việc tư vấn của tất cả các bên và hỗ trợ chủ đầu tư trong lựa chọn các đơn vị tốt nhất để tham gia triển khai dự án và chuẩn bị hồ sơ mời thầu.

 

Trong giai đoạn thi công: 

 

Chúng tôi đảm bảo việc thực hiện thi công bởi các nhà thầu độc lập hoặc bởi các tổng thầu. 

Chúng tôi phối hợp tất cả các bên liên quan và đảm bảo chi phí xây dựng, thời hạn, chất lượng và các quy định khác nhau bằng việc phê duyệt thiết kế thi công và kiểm tra giám sát thi công.

 

Ở mỗi giai đoạn của dự án, chúng tôi đều biết rằng nhiệm vụ của chúng tôi cho chủ đầu tư đó là hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng, với thời gian và chi phí được kiểm soát.

Từ giai đoạn thiết kế phác thảo dự án đến giai đoạn xin giấy phép xây dựng, hoàn công, chúng tôi luôn làm việc với sự nghiêm túc để biến các mục tiêu này thành hiện thực.

Tổng hợp các phần thiết kế và soạn thảo thuyết minh mô tả kỹ thuật đầy đủ  trên mỗi hạng mục (Hồ sơ yêu cầu kỹ thuật đặc biệt (CCTP)). Từ đó cho phép các nhà thầu xây dựng dự toán chi phí đầy đủ;

 

Dự toán chi phí xây dựng ở từng giai đoạn của dự án.

 

Đồng hành cùng khách hàng trong các chiến lược tư vấn.

 

Đảm bảo việc tư vấn của tất cả các bên và hỗ trợ chủ đầu tư trong lựa chọn các đơn vị tốt nhất để tham gia triển khai dự án và chuẩn bị hồ sơ mời thầu.

 

Trong giai đoạn thi công: 

 

Chúng tôi đảm bảo việc thực hiện thi công bởi các nhà thầu độc lập hoặc bởi các tổng thầu. 

Chúng tôi phối hợp tất cả các bên liên quan và đảm bảo chi phí xây dựng, thời hạn, chất lượng và các quy định khác nhau bằng việc phê duyệt thiết kế thi công và kiểm tra giám sát thi công.

 

Ở mỗi giai đoạn của dự án, chúng tôi đều biết rằng nhiệm vụ của chúng tôi cho chủ đầu tư đó là hoàn thành công trình đảm bảo chất lượng, với thời gian và chi phí được kiểm soát.

Từ giai đoạn thiết kế phác thảo dự án đến giai đoạn xin giấy phép xây dựng, hoàn công, chúng tôi luôn làm việc với sự nghiêm túc để biến các mục tiêu này thành hiện thực.

equipe-chantier
Architects or engineering working with blueprints and discussing project together at the meeting in the office.
Close up of couple calculating costs of new house
Background image of unfinished building at construction site with concrete columns, copy space

Một số dự án Tư vấn kiến thiết dự án