image grand slider accueil 2

Tư vấn thiết kế và quản lý dự án

bg-buldings
image grand slider accueil

ATIXIS : TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG

ATIXIS là công ty tư vấn thiết kếquản lý dự án được thành lập bởi các kĩ sư đã và đang tham gia vào các dự án chiến lược trong các lĩnh vực năng lượng ( điện hạt nhân, khí gaz, nhiệt điện, năng lượng tái tạo), lĩnh vực môi trường ( nhà máy lọc nước, nhà máy xử lý rác thải,…), lĩnh vực công nghiệp ( kho vật tư, trung tâm dữ liệu,…), các công trình công cộng (khách sạn, trường học, bảo tàng, trùng tu di tích lịch sử,…), các công trình y tế ( bệnh viện, viện dưỡng lão, …) cũng như các công trình dân dụng ( văn phòng, trụ sở, …).
Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ khách hàng trong từng giai đoạn của dự án : thẩm định, nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi, thiết kế kỹ thuật (APS, APD, PRO / DCE / EXE), đánh giá tuyển chọn nhà thầu (ACT), phê duyệt và giám sát thiết kế (VISA/DET), nghiệm thu công trình (AOR), bảo hiểm công trình hoàn thành (GPA) và đưa công trình vào khai thác.

THƯ NGỎ BAN GIÁM ĐỐC

Ba Phuoc LE – David CLERZAU – Gregory LECT
Directeurs associés

Để đáp ứng yêu cầu của thị trường, chúng tôi đã thành lập ATIXIS : công ty tư vấn thiết kế và quản lý dự án xây dựng với mục tiêu cung cấp cho khách hàng một dịch vụ toàn diện trong các dự án xây dựng.

Thông qua phòng tư vấn thiết kế và phòng quản lý dự án, ATIXIS cung cấp cho khách hàng các hồ sơ thiết kế kĩ thuật chất lượng cao trong các dự án xây dựng cũng như sự tham gia cơ động của chuyên gia kĩ thuật dày dặn ki nghiệm. Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các giải pháp tối ưu về mặt kỹ thuật (phòng tư vấn thiết kế thực hiện thiết kế cho nhiều hạng mục khác nhau của dự án ) cũng như về mặt tổ chức quản lý dự án.

Ý thức được tầm quan trọng của phát triển nguồn nhân lực, chúng tôi luôn chú trọng thực hiện các chính sách đào tạo và hội nhập cho mỗi thành viên từ đó đóng góp cho sự phát triển chung của công ty. Mục tiêu của chúng tôi là trở thành công ty đi đầu trong tư vấn thiết kế kỹ thuật xây dựng, đồng thời kiểm soát sự phát triển bền vững của công ty cũng như duy trì môi trường làm việc thân thiện cho nhân viên và xây dựng bản sắc của công ty.

Lire la suite…

« En réponse aux attentes du marché, nous avons créé ATIXIS : la société d’ingénierie et de management de projet. Le but était de proposer à nos clients une offre complète de services dans la construction.A travers son Bureau d’Etudes et son département conseil, ATIXIS propose à la fois une expertise reconnue pour les études de projets de construction et la flexibilité d’intervention de nos consultants experts pour nos clients. Nous offrons à nos clients des solutions tant sur leurs problématiques techniques (le bureau d’études réalise des Etudes Techniques pour les différents corps d’état dans la construction) que sur leurs problématiques organisationnelles.

Conscients de l’importance de l’épanouissement de nos salariés, nous menons une politique d’intégration et de  formation rigoureuse pour contribuer à l’évolution, au bien-être et à la projection de nos salariés au sein de la société. Notre objectif est d’être à terme un acteur incontournable dans l’ingénierie de la construction, tout en maîtrisant notre croissance à travers la cohérence de nos métiers et de nos offres et en maintenant un environnement convivial pour nos salariés, trait caractéristique de l’entreprise. »

Lire la suite…

Ba Phuoc LE – David CLERZAU – Gregory LECT
Directeurs associés

Ils nous font confiance

Filter

Certifications

ATIXIS est certifié ISO 9001 : 2015 et OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité et SSI

Soutien

Atixis est soutenu par la région Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên