Môi trường

Terao

Với 29 năm kinh nghiệm, TERAO là đơn vị tư vấn thiết kế và nghiên cứu về môi trường tiên phong cho các công trình xây dựng và dự án đô thị bền vững, kết hợp đổi mới công nghệ, môi trường và xã hội.

Chuyên môn sâu rộng của chúng tôi cho phép tính toán trước các nhu cầu tiêu thụ năng lượng và đề xuất giải pháp thực tế cho khách hàng của mình, với mục tiêu phát triển các công trình và dự án đô thị ngày càng hiệu quả và chuẩn mực.

Terao

Với 29 năm kinh nghiệm, TERAO là đơn vị tư vấn thiết kế và nghiên cứu về môi trường tiên phong cho các công trình xây dựng và dự án đô thị bền vững, kết hợp đổi mới công nghệ, môi trường và xã hội.

Chuyên môn sâu rộng của chúng tôi cho phép tính toán trước các nhu cầu tiêu thụ năng lượng và đề xuất giải pháp thực tế cho khách hàng của mình, với mục tiêu phát triển các công trình và dự án đô thị ngày càng hiệu quả và chuẩn mực.

3 Loại hình dịch vụ

Với Bộ phận tư vấn hỗ trợ chủ đầu tư trong Phát triển Bền vững ở cấp độ công trình, TERAO là chuyên gia tư vấn độc lập về hiệu quả năng lượng và môi trường, cho tất cả loại hình công trình ở  giai đoạn khác nhau.

 

Với Bộ phận tư vấn hỗ trợ chủ đầu tư và quản lý dự án trong Phát triển Bền vững ở cấp độ quy hoạch, TERAO cung cấp cho các bên liên quan – từ đơn vị quy hoạch, thiết kế đô thị nhà nước và tư nhân, nhà đầu tư, quản lý dự án đô thị – một loạt chuyên môn sâu rộng về thành phố bền vững.

Với Bộ phận tư vấn Môi trường và vận hành bền vững, TERAO hỗ trợ các bên liên quan trong thiết kế và vận hành tích hợp các phương pháp có giá trị cao về môi trường và hiệu quả năng lượng trong các dự án tư nhân, đầu tư công và trong suốt vòng đời của các công trình.

3 Loại hình dịch vụ

Với Bộ phận tư vấn hỗ trợ chủ đầu tư trong Phát triển Bền vững ở cấp độ công trình, TERAO là chuyên gia tư vấn độc lập về hiệu quả năng lượng và môi trường, cho tất cả loại hình công trình ở  giai đoạn khác nhau.

 

Với Bộ phận tư vấn hỗ trợ chủ đầu tư và quản lý dự án trong Phát triển Bền vững ở cấp độ quy hoạch, TERAO cung cấp cho các bên liên quan – từ đơn vị quy hoạch, thiết kế đô thị nhà nước và tư nhân, nhà đầu tư, quản lý dự án đô thị – một loạt chuyên môn sâu rộng về thành phố bền vững.

Với Bộ phận tư vấn Môi trường và vận hành bền vững, TERAO hỗ trợ các bên liên quan trong thiết kế và vận hành tích hợp các phương pháp có giá trị cao về môi trường và hiệu quả năng lượng trong các dự án tư nhân, đầu tư công và trong suốt vòng đời của các công trình.

EXPERTISES-2
EXPERTISES-3
EXPERTISES 2

Chuyên môn

Thiết kế carbon thấp

TERAO’ACV: công cụ LCA được phát triển bởi TERAO

Thư viện vật liệu carbon thấp được xây dựng bởi TERAO

Đóng góp phản hồi các nhãn E+C-  / tiết kiệm / công nghệ thấp

Thành viên tư vấn quốc gia tiêu chuẩn Pháp RE2020

Thành viên hiệp hội tư vấn Carbon thấp 

Mạng lưới kết nối các nhà cung cấp vật liệu xanh

 

Mô phỏng và thiết kế sinh khí hậu

Đội ngũ chuyên môn cao trong mô phỏng tiện nghi nhiệt, năng lượng, CFD, …

Phương pháp thiết kế đa tiêu chí 

Mô hình hóa và mô phỏng tiên tiến 

Tư vấn giải pháp xây dựng công trình hiệu quả, tiện nghi và bền vững

 

Hiệu quả năng lượng và vận hành

Đội ngũ chuyên gia giám sát vận hành 

Hợp đồng cam kết hiệu quả năng lượng 

Kiểm toán năng lượng 

Triển khai các Nghị định về tiết kiệm năng lượng

Nghiệm thu và tái nghiệm thu 

 

Vận hành và vận hành lại

Chuyên môn

Thiết kế carbon thấp

TERAO’ACV: công cụ LCA được phát triển bởi TERAO

Thư viện vật liệu carbon thấp được xây dựng bởi TERAO

Đóng góp phản hồi các nhãn E+C-  / tiết kiệm / công nghệ thấp

Thành viên tư vấn quốc gia tiêu chuẩn Pháp RE2020

Thành viên hiệp hội tư vấn Carbon thấp 

Mạng lưới kết nối các nhà cung cấp vật liệu xanh

 

Mô phỏng và thiết kế sinh khí hậu

Đội ngũ chuyên môn cao trong mô phỏng tiện nghi nhiệt, năng lượng, CFD, …

Phương pháp thiết kế đa tiêu chí 

Mô hình hóa và mô phỏng tiên tiến 

Tư vấn giải pháp xây dựng công trình hiệu quả, tiện nghi và bền vững

 

Hiệu quả năng lượng và vận hành

Đội ngũ chuyên gia giám sát vận hành 

Hợp đồng cam kết hiệu quả năng lượng 

Kiểm toán năng lượng 

Triển khai các Nghị định về tiết kiệm năng lượng

Nghiệm thu và tái nghiệm thu 

 

Vận hành và vận hành lại

EXPERTISES-2
EXPERTISES-3
EXPERTISES 2

Chứng nhận và nhãn

TERAO quản lý và triển khai tất cả các loại chứng nhận và nhãn hiệu hiệu quả môi trường (năng lượng, carbon, chất lượng cuộc sống & tiện nghi, kết nối, đa dạng sinh học, v.v.) ở cấp độ công trình hoặc khu đô thị, với khả năng đánh giá chuẩn xác trên tinh thần tối ưu hóa hiệu quả tổng thể của các dự án. 

 

Chúng tôi cũng hỗ trợ nhiều dự án bên ngoài chứng nhận và ghi nhãn.

Chứng nhận và nhãn

TERAO quản lý và triển khai tất cả các loại chứng nhận và nhãn hiệu hiệu quả môi trường (năng lượng, carbon, chất lượng cuộc sống & tiện nghi, kết nối, đa dạng sinh học, v.v.) ở cấp độ công trình hoặc khu đô thị, với khả năng đánh giá chuẩn xác trên tinh thần tối ưu hóa hiệu quả tổng thể của các dự án. 

 

Chúng tôi cũng hỗ trợ nhiều dự án bên ngoài chứng nhận và ghi nhãn.