Liên hệ

ATIXIS PARIS (TRỤ SỞ CHÍNH)

Tour EUROPLAZA
20, Avenue André Prothin
92927 PARIS LA DEFENSE CEDEX

01.40.90.59.50

Trên bản đồ

ATIXIS LYON

20, rue de la Villette
69003  LYON

04.26.68.50.18

Trên bản đồ

ATIXIS MARSEILLE

10, Place de la Joliette

Les Docks – Atrium 10.6

CS 13543

13567 MARSEILLE Cedex 02

+33 (0)4.91.13.45.00

Trên bản đồ

ATIXIS NICE

Le Consul – 37, Boulevard Dubouchage
06000 NICE

04.93.13.17.41

Trên bản đồ

ATIXIS VIETNAM

IOS Van Thanh Building

602/27 Dien Bien Phu Street

Ward 22, Binh Thanh District

Ho Chi Minh City VIETNAM

+84 (0)28.73.00.59.08

Trên bản đồ

Liên hệ chúng tôi

BẰNG EMAIL

Chỉ cần điền vào biểu mẫu này

    Câu hỏi ? Bạn là ?

    Khách hàng ứng viên