Liên hệ

ATIXIS

Tour EUROPLAZA
20, Avenue André Prothin
92927 PARIS LA DEFENSE CEDEX

01.53.76.05.01

On the map

ATIXIS Rhône-Alpes

20, rue de la Villette
69003
 LYON

04.91.28.59.24

On the map

ATIXIS SUD-EST

6, allées Turcat Méry
13008
MARSEILLE

04.91.03.91.20

On the map

ATIXIS Asie

91 -93 Duong So 5
Phuong An Phu, District 2,Thanh Pho
Ho Chi Minh City VIETNAM

+84 (0)8.38.27.72.01

 

On the map

Contact Us

BY EMAIL

By simply filling out this form

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên
Liên hệ - Atixis