TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

AMO – Cải tạo trụ sở mới của Nokia Pháp

Sứ mệnh

Tư vấn, hỗ trợ quản lý dự án

Rất nhiều quan tâm
Tất cả các giao dịch
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
Ile-de-France
Lập kế hoạch
2014
Bề mặt
3500 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên