TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

AMO cho các hoạt động phát triển của địa điểm DIOR ở Saint Jean de Braye

Sứ mệnh

AMO để thực hiện công việc phát triển trên trang Saint Jean de Braye

Rất nhiều quan tâm
TCE
Khu vực
Ngành công nghiệp
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
Saint Jean de Braye
Lập kế hoạch
2018 -2019
Bề mặt
> 100 000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên