TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

AMO – Phục hồi địa điểm EDF của Cap Ampère

Sứ mệnh

Hỗ trợ quản lý dự án - Thực hiện chương trình kỹ thuật, Giám sát thực hiện

Rất nhiều quan tâm
TCE
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
St Denis
Lập kế hoạch
2015 - 2019
Bề mặt
127 000 m²
Ngân sách dự án
30 M€

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên